Behandling mot dubbelhaka med Belkyra®

Åldrande, genetik eller viktuppgång är tre orsaker till varför man har en dubbelhaka. Idag finns det både kirurgiska och icke-kirurgiska behandlingsalternativ. 

 

Vad är BELKYRA®?

Belkyra® är ett FDA-godkänt läkemedel som används för att eliminera oönskat fett under hakan, en s.k. dubbelhaka. Belkyra®, som även är godkänt av läkemedelsverket, går under namnet Kybella i USA där läkemedlet mött stor framgång.

Belkyra® är en icke-kirurgisk behandling som förstör fettcellerna permanent, och som t.ex. kan ge en mer markerad haka och en mer symmetrisk ansiktsprofil. Belkyra® innehåller deoxicholsyra, vilket är en aktiv substans som tillverkas naturligt i kroppen med uppgift att underlätta nedbrytningen av fett. Deoxicholsyran är av icke-human och icke-animalisk form och härstammar inte från människa eller djur.

 

HUR GÅR BEHANDLINGEN TILL? 

Din behandlare injicerar små mängder av läkemedlet på flera olika ställen i det område som ska behandlas. Hur mycket Belkyra® du kommer att få och hur många behandlingar du behöver baseras på mängden fett under hakan.

fore.efter.dubbelhaka.behandling.belkyra.kvinna

 

GÖR DET ONT? 

Man kan få små blåmärken de första dagarna. Det är också normalt med måttlig svullnad och smärta, men de här effekterna är tillfälliga och försvinner vanligtvis efter en vecka.

 

Hur ofta behöver jag behandlas?

Behandlingen kan upprepas flera gånger men ska inte överskrida 6 behandlingstillfällen. 2 till 4 behandlingstillfällen är vanligtvis tillräckligt för önskat resultat. Tidsintervallet mellan varje besök ska vara minst 4 veckor. 

 

NÄR SER JAG RESULTAT?

Efter 2-4 behandlingar kan du uppleva en synlig förbättring i utseendet av hakprofilen.

 

Finns det komplikationer och bieffekter av Belkyra®?

Normalt sätt sker inga problem när en examination och konsultation genomförts av din läkare. Om det skulle ske komplikationer är det tillfälliga och milda. De vanligaste är blåmärken och svullnad efter injektion som försvinner inom ett par timmar. 

 

Vad kostar det?

Beroende på hur många områden som behandlas kostar det  fr. 10 000 kronor.

fore.efter.dubbelhaka.behandling.belkyra.man

 

HAR DU FRÅGOR? VI HAR SVAR

 

VILL DU HÅLLA DIG UPPDATERAD MED ERBJUDANDEN OCH TIPS INOM SKÖNHET?