Mörka ringar kan du behandla effektivt med Fillers

Speciella tekniker används för att behandla mörka ringar under ögonen med fillers för att få naturliga, bra och långvariga resultat. Boka en tid och bli av med de trötta symptomen. 

Vad är Mörka Ringar under Ögonen?


I kroppen har vi varierande fettlager beroende på var man undersöker. Kring magen har man mest fettdepåer till skillnad från ögonen. Därmed sägs det att man åldras (förlorar volym) snabbast kring ögonen. Behandlingen med "Tear Trough" har gjort stora framsteg med fillers. 

Varför får man mörka ringar under ögonen?


Under ögonen har vi fina blodkärl som skyddas av fettlager och en väldigt tunn muskel. Med åldern förlorar man fettlvolym vilket gör huden mer transparent. Blodkärlen exponeras vilket ger mörka kontraster. Ett veck kan också bildas av förlorad volym vilket skapar en skugga som ger en illusion av påsar under ögonen. Förlorad volym i den mittersta tredjedelen av ansiktet är också kopplad till förlorad volym i Kinderna av gravitationseffekter. Vi rekommenderar att man möjligtvis fyller kinderna som stöd för fyllningen av de mörka ringarna. 

Det kan i vissa fall vara fett som förflyttat sig och skapar en samling. Detta fall löses av ögonplastik. 

 Ted har omfattande mörka ringar/påsar under ögonen. 

Ted har omfattande mörka ringar/påsar under ögonen. 


Pigment


Bland befolkningen från mellanöstern så framkommer mörkare pigment under ögonen. Det innebär att de mörka ringarna inte beror på förlorad volym. Fillers är då inte en passande behandling. För att testa orsaken så trycker man med ett finger på den mörka ringen och ser efter vad som sker;
1. Om det mörka försvinner men kommer tillbaka - Förlorad Volym
2. Om det fortfarande är mörkt - Pigment

Hur behandlar vi mörka ringar med Fillers?

Vi använder oss av två olika tekniker beroende på klientens behov. Mycket beror på det nuvarande fallet och hur kritiska ringarna är. Vid mindre veck så använder vi oss av den klassiska metoden och vid de ytligare ringarna använder vi Kanyl.


Vi försöker hela tiden förbättra utfallet så att vi en dag endast erbjuder Kanyl till alla fall då det är mindre traumatiskt och resulterar i färre risker. I Case - Ted kan du läsa om ett fall där standarden vore kirurgi eller en klassisk teknik av fillers. Där behandlar vi Ted med Kanyl av två olika material. Resultatet är en början på uppbyggnad som kräver fler behandlingar. Under hans första behandling så ser man en markant förbättring. 


- Kanyltekniken


Genom ett stickhål introduceras en ovass kanyl under huden och kontrollerade mängder injiceras. Det kan kännas lite obehagligt men gör absolut inte ont. Metoden förhindrar blåmärken och introduktion av fillers i blodkärl. 

 Kanyl metoden har använts på Teds högra sida för att jämföra med den orörda vänstra. Material: Juvéderm Volift och Juvéderm Volbella i "Sandwich Technique"

Kanyl metoden har använts på Teds högra sida för att jämföra med den orörda vänstra. Material: Juvéderm Volift och Juvéderm Volbella i "Sandwich Technique"

 Det färdiga resultatet för Teds första behandling. Det kan läggas mer material dock får man bättre resultat då vävnaden byggs upp stegvis. Kanyl metoden har använts. Material: Juvéderm Volift och Juvéderm Volbella i "Sandwich Technique".

Det färdiga resultatet för Teds första behandling. Det kan läggas mer material dock får man bättre resultat då vävnaden byggs upp stegvis. Kanyl metoden har använts. Material: Juvéderm Volift och Juvéderm Volbella i "Sandwich Technique".


- Den klassiska tekniken


Klassiskt går vi med en vass nål längs ögonbenet och injicerar material på djupet. Man behöver ett tjockare material för att lyfta alla lager av vävnad som ligger ovanför benet. Detta är också bra då materialet håller längre. Det ger fantastiska resultat vid större kollapser av vävnad. Idag är detta metoden som man börjar med för att bygga en stark grund och sedan avsluta med en finjustering med hjälp av ett mjukt material och Kanylmetoden. 

 

Vilka material använder vi för att behandla Mörka Ringar/Tear Trough?


Då vi använder Kanylmetoden är det viktigt att ha något som är långvarigt men ändå väldigt mjukt. Hyaluronsyra attraherar också vatten vilket inte är bra i Tear Trough fall då det kan orsaka påsar. Vi använder då filler av låga koncentrationer Hyaluronsyra. Vid djupare ringar och kollaps använder vi tjockare material som vi introducerar precis över benet med hjälp av den Klassiska Metoden. 


Vad är riskerna med att behandla Mörka Ringar / Tear Trough? 


Vi har länge behandlat mörka ringar under ögonen med fillers. Däremot har tekniker och material utvecklats.

 Teknik - blåmärken

Man har klassiskt gått längs benet under ögat med nål och fyllt på djupet. Detta för att lyfta alla lager av vävnader för att undgå samlingar av fillers. Det kan vara obehagligt då det är nära ögat och en väldigt erfaren behandlare krävs. Blåmärken är det risk för, däremot minimerar man detta med att introducera en vass nål, undivka synliga blodkärl samt kyla ner området. Du får också med dig vår speciella Dr.K gelé som förebygger blåmärken och svullnader. Med nyare utvecklade tekniker undviker man blodkärl genom att introducera en ovass kanyl. Detta är dock anpassat för milda problem. 

Tryck

Använder man tjockare och hårdare material finns risken att man trycker ihop blodkärl som stoppar cirkulationen. Det är viktigt att din behandlare har licens till nedbrytningsmaterial, som Hyalase, om det skulle ske för att förebygga komplicerade och farliga utfall.

Läs mer om Case - Ted

Hur många behandlingar behöver jag? 

Det är väldigt viktigt att bygga upp dina mörka ringar. Har du djupa veck behövs två behandlingar. Förlorad volym runt ögonen sitter kopplade till förlorad volym runt kinderna också. Läs mer här för en genomgång av uppbyggnad av kinder. Om det ser väldigt hängigt ut kan du läsa mer om vår 8-Punkt Lyft för att behandla hela ansiktet. 

Hur länge håller resultatet för Mörka Ringar/Tear Trough?

Det beror mycket på olika faktorer. Den Klassika Metoden introducerar ett väldigt tjockt material för att lyfta vävnader och håller upp till 12 månader. Däremot har man sett att det håller längre om man bygger upp vävnaderna med flera behandlingar tätt inpå. Använder man mjukare material för klassiska metoden, håller det ca 6 månader.

Vad kostar det?

Beroende på hur mycket Hyaluronsyra du behöver kostar en behandling fr. 3 400 kronor.

Här hittar du vår prislista på alla våra behandlingar

HAR DU FRÅGOR? VI HAR SVAR 

VILL DU HÅLLA DIG UPPDATERAD MED ERBJUDANDEN OCH TIPS INOM SKÖNHET?