Vad är en filler behandling i tinning och frontalben?

I föråldringsprocessen förlorar man volym i bla tinning och frontalben. Det är sällan något klienten själv sett eller lagt märket till men efter en behandling med fillers blir förbättringen märkbar. Volymförluster i tinning och frontalben kan bero på genetiska faktorer samt föråldring. Denna volymförlust ger en försämrad elasticitet kring ögonlocken och volymförlusten skapar en ihålighet vilket leder till tunga ögonlock. När man väljer att fylla tinningen och frontalbenet får man ett föryngrande utseende samt ett ögonlockslyft. 

 

“ Att lägga fillers i både frontalis och tinning ger ett kvinnligare utseende “
— SSK Maria

Hur går en behandlingen i tinningen och frontalbenet till? 

Vi början med att lägga en bedövning. Sedan används en trubbig kanyl för att föra in materialet i de önskade området. Bedövningen sitter i ett par timmar och du kan återgå till normala aktiviteter. 

 

 

Hur lång tid tar behandlingen med fillers? 

Själva ingreppet tar 15 minuter. Med förberedelser tar det 30 minuter. 

 

Hur många behaNdlingar behöver jag?

Det är väldigt individuellt och beror på bl.a genetik och volymförluster. 

När ser jag resultat? 

Resultat ser du direkt. Men de optimala resultaten ser du efter 2-4 veckor och då träffar vi dig på en efterkontroll.

 

Gör det ont? 

Man får bedövning innan ingreppet.  Det finns alltid risk för blåmärken men de försvinner inom ett par dagar. Du kan börja jobba direkt efter. 

 

Vad kostar det?

4 200 kronor per ml. 
Här hittar vår prislista på alla våra behandlingar.

 

HAR DU FRÅGOR? VI HAR SVAR